Anne-Marie Schleiner, Brody Condon, and Joan Leandre (the "Velvet-Strike" team)