Please wait

Kiki Smith

b. 1954

Kiki Smith, All Souls, 1985–87  91.20
All Souls, 1985–87  91.20
Kiki Smith, Untitled, 1986  2006.78a-l
Untitled, 1986  2006.78a-l
Kiki Smith, Untitled, 1990  91.13a-d
Untitled, 1990  91.13a-d  Audio
Kiki Smith, Puppet, 1993–94  2004.26
Puppet, 1993–94  2004.26
Kiki Smith, Witness, 1994  2006.120a-d
Witness, 1994  2006.120a-d
Kiki Smith, Flock, 1998  2006.79a-eeeeeeeee
Flock, 1998  2006.79a-eeeeeeeee
Kiki Smith, Pieta, 1999  2001.151
Pieta, 1999  2001.151

Related exhibitions online

I, YOU, WE
Apr 25–Sep 1, 2013
 Kiki Smith: A Gathering, 1980–2005
Nov 16, 2006–Feb 11, 2007
Two Years
Oct 17, 2007–Feb 17, 2008
. . . as apple pie
Jun 8, 2012–Jun 9, 2013
PreviousNext